Annen bistand

Annen bistand

Ingeniørfimaet Svendsen  Co AS bistår i reguleringsfasen, med tekniske planer og brannvannsplaner.

Reguleringsfasen

Vi bistår grunneiere og utbyggere med tekniske planer i reguleringsfasen. Vi finner riktig detaljeringsnivå i samarbeid med oppdragsgiver og kommunen for at kostnadene holdes til riktig nivå ihht oppdragsgivers planer for områdene.

Tekniske planer

Vi detaljprosjekterer VVA-anlegg og bistår prosjektene under gjennomføring. Vi har erfaring med VA-anlegg for næringsbygg, skoler og enkelttomter i tillegg til veianlegg med VA for private og kommunale veier, samt byggeplaner for kryss og gang og sykkelstier for fylke og vegvesen. Spesielt i forbindelse med nye boligfelt og utvidelse av eksisterende områder.

Vi redegjør for overvannsplaner i våre prosjekter og bistår utbyggere som får særskilte krav om håndtering av overvann.

Brannvannsplaner

Enkelte prosjekter og utbygginger har krav om store mengder slukkevann eller er lokalisert i områder med dårlig vannforsyning. Vi bistår med å finne tekniske løsninger, ofte i samarbeid med myndighetene, som passer for prosjektene. Vårt mål er å finne riktig teknisk løsning som ivaretar både prosjektøkonomi og regelverk.

Kontaktinformasjon

Ingeniørfirmaet Svendsen & Co AS

(+47) 69 97 30 00
Hevingen 2
1739 Borgenhaugen

Admin

Vi har sentral godkjenning