Feltutvikling

Feltutvikling

Vi bidrar både under reguleringsfasen, forprosjekt, detaljprosjektering og byggeledelse.

Ingeniørfirmaet Svendsen & Co har gjennom tiden opparbeidet seg meget god kompetanse med prosjektering av all type infrastruktur for bolig-, nærings- og hyttefelt.

Kontaktinformasjon

Ingeniørfirmaet Svendsen & Co AS

(+47) 69 97 30 00
Hevingen 2
1739 Borgenhaugen

Admin

Vi har sentral godkjenning