Feltutvikling

Vi bidrar både under reguleringsfasen, forprosjekt, detaljprosjektering og byggeledelse.

Ingeniørfirmaet Svendsen & Co har gjennom tiden opparbeidet seg meget god kompetanse med prosjektering av all type infrastruktur for bolig-, nærings- og hyttefelt.


Utskrift   E-post