Infrastruktur

Infrastruktur

Ingeniørfirmaet Svendsen & Co prosjekterer alle typer veianlegg, VA-anlegg, gjestehavner, båtmarinaer og offentlige ankomstbrygger.

Veg

Ingeniørfirmaet Svendsen & Co prosjekterer alle typer veianlegg fra skisseprosjekt til ferdige byggeplaner. Dette omfatter alt fra landbruks-, kommunale-, fylkes- og riksveier/stamveinett.

VA

Ingeniørfirmaet Svendsen & Co prosjekterer alt fra overordnede hovedplaner, forprosjekt, detaljprosjektering av VA-anlegg for land og sjøanlegg, overvannsutredning, feltutvikling med mer. I tillegg til konvensjonelle VA-anlegg, har vi erfaring med no-dig anlegg, trykkavløpssystem med grunne grøfter i sårbart terreng.

Bryggeanlegg

Vi har bistått diverse utbyggere i mange type prosjekter som gjestehavner, båtmarinaer og offentlige ankomstbrygger. Dette har involvert alt fra bølgebrytere, fortøyningsbrygger/båtplasser til mer spesielle ting som drivstoffbrygger og renovasjonsanlegg.
Vi kan bistå gjennom hele prosessen fra regulering via anleggsfasen frem til ferdige anlegg.


3D-modellering

Prosjektering av infrastruktur krever ofte samkjøring av flere fagdisipliner.  I denne sammenheng leverer vi IFC-modeller av infrastruktur. Dette omfatter 3D-visualisering av veier, kryss og rundkjøringer – samt komplette VA-anlegg. IFC modeller legges inn i arkitektens eller landskapsarkitektens IFC modell for tverrfaglig samarbeid og kontroll.

Kontaktinformasjon

Ingeniørfirmaet Svendsen & Co AS

(+47) 69 97 30 00
Hevingen 2
1739 Borgenhaugen

Admin

Vi har sentral godkjenning